АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : manu.miniih.comМинийх.ком